LeaderMind


LeaderMind on maailman ensimmäinen hyötypeli yrityksen henkilöstön ja tuottavuuden yhtäaikaiseen kehittämiseen. Kokeilet simulaatiossa erilaisia johtamiskäytäntöjä ja näet vaikutuksen euroina.

LeaderMind on digitaalinen oppimisalusta esimiestaitojen kehittämiselle ja liiketoiminnan tulosparannukselle ilman kustannusleikkauksia. Peli käyttää hyväksi uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tekoälyllä vahvistettua mallia, jonka avulla työelämän laadun parannuksen vaikutukset näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa. Henkilöstöpääomaa hyödyntämällä ja tuottavuutta lisäämällä organisaatio voi saavuttaa kestävää kilpailuetua.

LeaderMind on henkilökohtainen tekoälypohjainen avustajasi, joka auttaa ratkaisemaan johtamiseen liittyviä ongelmia tehokkaasti huomioiden pitkän aikavälin edut.

LeaderMindin avulla voit:

Jalostaa johtamiseen liittyviä asenteita

Tehostaa haasteisiin puuttumista

Kehittää työelämän laatua, Quality of Working Life (QWL)

Kasvattaa yrityksen tulosta

Edistää esimiestaitoja

Parantaa suorituskykymittareita (KPI, Key Performance Indicator), joilla varmistetaan toimenpiteiden ohjautuminen tavoitteisiin.

Jokainen johtaja on ainutlaatuinen ja niin myös hänen kehittymisen tarpeensa.


Ymmärrämme nykypäivän johtajien haasteet ja intohimomme on vahvistaa strategisia esimiestaitoja ja johtamista tekoälypohjaisilla tuotteillamme.

Aimo

Johtajan tekoälyavusteinen mentori

AIMO on jokaisen johtajan ja esimiehen henkilökohtainen avustaja haastavissa tilanteissa. AIMOn avulla simuloit erilaisia johtamistilanteita ja testaat henkilöstöön kohdistuvan toiminnan vaikutuksia.

AIMOlla voit simuloida kasvun, taantuman ja normaalimarkkinatilanteen skenaarioita. Jos nämä eivät riitä, AIMOa voidaan muokata Teidän liiketoiminnan yksilöllisiin tarpeisiin.

Miten AIMO auttaa?

  • AIMO ennakoi tiimin suorituskyvyn todennäistä kehittymistä
  • AIMO ilmaisee lisääntyneen sairauspoissaoloriskin
  • AIMO ilmaisee lisääntyneen henkilöstön vaihtuvuusriskin
  • AIMO antaa suosituksia ryhmän suorituskyvyn parantamiseksi kestävällä tavalla
  • AIMO arvioi valittujen toimien taloudelliset hyödyt vuoden aikajänteelle.
Lue lisää

Tuottava esimies -koulutusohjelma

Työpajassa pääset harjoittelemaan työelämän laadun ja tuottavuuden välistä yhteyttä Workshopit voidaan räätälöidä Sinun ja tiimisi tarpeisiin.

Työpajassa perehdyt LeaderMind-simulointiin opetusvälineenä ja opit parhaat johtamisen ongelmanratkaisutaidot. Jokainen opiskelija suorittaa simulaatiossa pätevyyskokeet ja harjoittelee henkilöstöjohtamisen tehokkuutta simuloiden ongelmien ratkomista ja tutkien niiden vaikutuksia yrityksen talouteen ja työelämän laatuun.

Voit valita johtamisen tavoitteittesi mukaisen koulutuskokonaisuuden.

Lue lisää