Me teemme tulevaisuuden johtajia


Johtaminen on eräs tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä organisaatiolle. Samanaikaisesti johtaminen on erittäin haastavaa, koska se koskettaa kaikkea ihmisen tunteista liiketoiminnan kehittämiseen. Johtamista voidaan opiskella kirjojen ja luentojen kautta, mutta oppiminen tapahtuu tehokkaimmin vain käytännössä. Johtaminen vaatii kokemusta, johtamiskäytänteillä muotouttamista sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Tekoälypohjaisessa simulaatiokoulutuksessa voit kehittää johtamistasi nykypäivän haasteita vastaavaksi. Pelillisyys innostaa oppimaan ja kehittämään kestävää johtamisosaamista.

LeaderMind-simulointiohjelmisto

eLearning-materiaalit

32 parasta vuorovaikutusjohtamisen käytäntöä

Johtamisen kyvykkyystestit

Kuinka se toimii?


Leadermind perustuu vankkaan tieteelliseen tutkimukseen. Leadermind simuloi johtamisen vaikutusta henkilöstön suorituskykyyn ja tuottavuuteen. Leadermindissa on 30 eri liiketoiminta-alan simulointimahdollisuus.

Peli pisteyttää suorituskykyäsi, pitää yksityiskohtaista kirjaa tuloksistasi ja toimii hyvien johtamiskäytänteiden käsikirjana. Jopa pieni QWL-parannus tarkoittaa tuhansien eurojen hyötyä ilman kustannuksien leikkaamista. Pelissä esitetty QWL-hyöty tavallaan määrittää Sinun johtamisen euroarvon. Muuttamalla johtamisen asenteita ja oppimalla hallitsemaan inhimillistä pääomaa organisaatiosi voi saavuttaa kestävän kilpailuedun.

Lue lisää