Ensimmäinen tieteellisesti validoitu digitaalinen oppimistyökalu, joka sisältää käyttäytymisen analytiikkaa. Työkalu simuloi käyttäytymispääomaa, joka tarkoittaa liiketoiminnan suorituskykyä seuraavilla oppimisen alueilla:

    • Tukee parhaiden johtamiskäytäntöjen oppimista
    • Edistää strategista organisaation johtamisen kehittämistä
    • Testaa esimiehen johtamistaitoja ja parantaa niitä vahvistavan oppimisen menetelmällä
    • Pelillistäminen on tehokas tapa parantaa johtamistaitoja ja asennetta. Pelaamalla opitaan parantamaan työelämän laatua ja liiketoiminnan suorituskykyä.

Ominaisuudet:

32 parasta johtamiskäytännettä

Verkko-oppimateriaali ja taitotestit

Työpaikkaongelmien skenaariot

Ongelmien ratkaiseminen pelillistetysti

Johtamisen kyvykkyyskokeet

Hyväksytty digitaalisen johtamisen kurssi

AI-pohjainen HRM-suorituskykyanalytiikka

Henkilöstöjohtajien vahvistusoppimisen neuvonantaja strategian toteuttamiseen

Kuinka se toimii?


Tuottava esimies simulaatio -opetuspeli ottaa huomioon tuottavuuden teoreettiset lainalaisuudet sekä johtamiseen liittyvät syy-seuraussuhteet.

Lisäksi simulaatiosovelluksessa käytetään peliteoriaa, joka mahdollistaa esimiehen käyttäytymisen huomioimisen:

simulaatiossa esimies kohtaa työyhteisön ongelmatilanteet ja hänen käyttäytymisensä määrittää lopulliset tulokset.
Sovelluksen avulla voidaan opettaa esimiehiä johtamaan siten, että työhyvinvointi ja tuottavuus kukoistavat, mikä merkitsee käytännössä ylivoimaisen kilpailuedun saavuttamista.