Kainuun sote organisaatio on valinnut tekoälyavusteisen simulaatiopelin esimiesten kehittämiseen. Valinta toteutettiin avoimen kilpailutuksen kautta.

Esimiehille suunnatulla tekoälyavusteisella simulaatio-opetuksella on saatu hyvää vaikuttavuutta henkilöstökehittämiseen Best-Hall yrityksessä.

Ammattikorkeakoulu LAB käyttää simulaatio-opetusta alueen yritysten esimiestaitojen kehittämiseen HENTU-hankkeessa (HENTU = henkilöstötuottavuuden kehittämishanke).

Kilpailutuksen myötä on simulaatio-opetuspeli valittu hyödynnettäväksi päiväkotijohtajien johtamisosaamisen kehittämiseen.

Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston opetuksessa on usean vuoden ajan käytetty tekoälyavusteista simulaatio-opetusta. Opetuspeliä hyödynnetään organisaatiopsykologian, työhyvinvointijohtamisen sekä vuorovaikutusjohtamisen opetuksessa. Vuorovaikutussuhteet-kurssissa simulaatiopelillä toteutettavan harjoitustyön osuus on 2.5 opintopistettä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on jo usean vuoden ajan käytetty johtamisen opinnoissa tekoälyavusteista simulaatio-opetusta.

Tekoälyavusteinen esimiesten työnohjaaja AIMO on valittu esiteltäväksi virtuaalisessa seminaarissa, jossa esitellään uusinta tekoälyteknologiaa.

Uudessa Työsuojelun Taloudelliset vaikutukset -oppaassa suositellaan simulaatio-opetuspeliä, jolla voi harjoitella esimiestyön vaikutuksia työelämän laatuun ja talouteen.

Tekoälyavusteinen simulaatiopeli on valittu työvälineeksi Muhoksen kunnan kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on saada parempaa vaikuttavuutta ihmisten johtamistaitojen kehittämiseen hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Hanke on saanut KEVA kehittämisavustusta.